Devítkový měšec

Crazzy turnaj pro amatérské, mírně pokročilé a zkušené hráče. Pokud hráč shodí prvním hodem 9 kuželek, započítá se mu tento hod jako strike aneb 9 = strike

–  Místo konání: V-GROUP BOWLING Kladno (Nákupní centrum Oáza)

–  Startovné: 350,- Kč, junioři do 18 let: 300,- Kč, opravný reentry start: 300,- Kč

–  Organiz. zajištění: Marval Jiří, tel: 776 105 706, email: jirka.marval@volny.cz

–  Přihlášky: prostřednictvím serveru www.obsazovacky.cz. Na rezervace v den konání nemusí být již přihlédnuto, kontaktujte proto telefonicky organizátora.

–  Zařazení turnaje: Turnaj je v termínovém kalendáři ČBA zařazen do kategorie „C“ a body za umístění se počítají do bodovacího žebříčku FIRO TOUR 2014.

– Výsledkový servis turnaje: na www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE

– Turnaj je hrán devítkovým způsobem a to tak že v případě docílí-li hráč svým prvním hodem sražení 9 kuželek, tak tento hod se započítá jako strike.

– V kvalifikaci každý hráč odehraje 3 hry na jedné dráze. Z kvalifikace postupuje na součet bodů za dosažené výsledky do finálové části 30 hráčů.

– V semifinále každý hráč odehraje 2 hry od nuly. Po dvou hrách na každé dráze vypadává hráč s nejmenším počtem bodů.

– Postupující hráči ze semifinále zůstávají pro finále na svých drahách a hrají dvě hry od nuly. Po dvou hrách na každé dráze vypadává hráč s nejmenším počtem bodů a vítěz hraje ještě jednu hru, která se načítá k předešlým dvěma hrám.

– Při opakovaném RE – startu se do hodnocení turnaje počítá vždy lepší dosažený výsledek.

– Při shodnosti bodů rozhoduje o umístění a pořadí v jednotlivých částech turnaje vyšší dosažený výkon:

a) v hodnocené části turnaje

b) z odehraných her v turnaji

 

 HRACÍ RUNDY a časy:

– 1. hrací runda od 17.30 hod. (pro 20 hráčů)

– 2. hrací runda od 18.30 hod. (pro 20 hráčů)

– 3. hrací runda od 19.25 hod. (pro 20 hráčů)

– 4. hrací runda od 20.20 hod. (pro 20 hráčů)

 

OCENĚNÍ za umístění

–  1. místo: 1000,- Kč, za 2. místo: 750,- Kč, za 3. místo: 500,- Kč. Pro hráče umístěné ve finále na 4. až 7. místě je připraveno bonusové ocenění.

–  Nejlepší žena: pokud nebude žádná žena umístěna v konečném pořadí na 1. až 3. místě, bude pro ni připraveno ocenění v podobě slevové karty na příští turnaj Devítkový měšec v hodnotě 150,- Kč.

–  V případě zájmu oceněných hráčů, může být po dohodě s organizátorem turnaje dle ceníku katalogu firmy SABE dodán pohár za umístění.

–  Mimo ocenění na každém turnaji, je turnaj celoročně hodnocen body do žebříčku „Devítkový měšec“ 2013.

 

CELOROČNÍ HODNOCENÍ a žebříček turnaje Devítkový měšec

Za umístění na každém turnaji se sčítají body do žebříčku celoročního hodnocení. Červnový a závěrečný turnaj je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů. V žebříčku se počítá 5 nejlepších bodových hodnocení + jedno dvojnásobné, případně šest nejlepších bodových hodnocení.

BONUSY TURNAJE pro rok 2014 . .

6x Strike:

–  Ocenění pro 6x po sobě jdoucí strike = sladká odměna.

Třístovka:

–  Za každou dosaženou devítkovou 300 obdrží každý hráč ENERGY DRINK.

 

Devítkový měšec:

– Z každého startu hráče (mimo opravného) bude odloženo do měšce 30 Kč. Po ukončené kvalifikaci bude vylosováno číslo od 1 do 300, které bude klíčové k vybrání měšce. Pokud vylosovaného čísla dosáhne více hráčů, částka se dělí ihned po kvalifikaci mezi zainteresované hráče.

– Nedosáhne-li nikdo vylosovaného čísla v kvalifikaci, bude celá částka z měšce převedena na příští turnaj.

 

OSTATNÍ

– Trénink při kvalifikaci, semifinále a finále: dle pokynu organizátora.

– V případě odřeknutí rezervace zamluveného druhého startu, nebude tomuto hráči umožněna RE-rezervace pro příští turnaje. Reentry start bude těmto hráčům umožněn pouze na místě, bude-li volné místo.“

– Mazací model (house) bude po celý rok stejný.

– Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy  propozic turnaje z důvodů hráčské účasti atd.